Med plazilce uvrščamo kače, želve, krokodile in kuščarje. Različne vrste plazilcev najdemo v vodnih in kopenskih okoljih. Imajo suho kožo, ki je pokrita z luskami. Dihajo s pljuči. Večina plazilcev ima dva para okončin, nekatere (na primer kače) pa se premikajo z bočnim zvijanjem. [27.]

This work is licensed under CC CC0 1.0

Plazilci nimajo stalne telesne temperature kot npr. ptice ali sesalci, zato jih poleti pogosto vidimo na vročih skalah, na katerih se grejejo.

Kri plazilca, ki se je ogrel na soncu, ima približno enako temperaturo kot človekova. [22.]

Reši nalogo in preveri svoje znanje o plazilcih.

Dostopnost