1. Bačič, T., Vilhar, B., Vilfan, M., Krajšek Strgulv, S., Fišer, C., Bevk, D., Tkavc., R. (2014.). SPOZNAVAMO NARAVO 7 Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole.Narava. Pridobljeno s: https://jazbec.ijs.si/mvilfan/papers/Spoznavamo-naravo-7.pdf

2. Baitz, A. (10. 8. 2016). Should We Make Room For Earthworms On Our Dinner Plate?https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/08/10/489302134/should-we-make-room-for-worms-on-our-dinner-plate?t=1606746521409

3. Beggio, V. (2001). 366 in več … vprašanj in odgovorov. Založba Karantanija.

4. Burnie, D., Elphick, J., Greenaway, T., Tylor, B., Walisiewicz, M., Walker, R. (1999). Enciklopedija narave. Slovenska knjiga.

5. Christmas Island red crab. (b. d.)https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Island_red_crab

6. Človeška ribica. (b. d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clove%C5%A1ka_ribica

7. Deseteronožci. (b. d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Deseterono%C5%BEci

8. Drobnovratnik. (b. d). https://sl.wikipedia.org/wiki/Drobnovratnik

9. Haylee (11. 6. 2018). 10 interesting facts about spiders you need to know. https://www.rentokil.co.uk/blog/10-interesting-facts-about-spiders-you-need-to-know/

10. Hobotnice. (b. d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Hobotnice

11. Interesting facts about centipedes. (b. d.)https://www.pestworld.org/news-hub/pest-articles/interesting-facts-about-centipedes/

 12i-Učbeniki. (b. d.). Prilagoditve organizmov. https://eucbeniki.sio.si/nar6/1216/index6.html#

13. Kljunaši. (b. d.)https://sl.wikipedia.org/wiki/Kljuna%C5%A1i

14. Kolman, A., Mati Djuraki, D., Furlan, I., Klanjšek Gunde, M., Jaklin, M. in Jerman, R. (2010). Naravoslovje in tehnika 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole. Rokus Klett.

15. Lovska zveza Slovenije. (b. d.). Belkahttps://www.lovska-zveza.si/lzs/prostozivece_zivali/ptice/belka

16. Marhl, M., Mastnak, M., Čuješ, R., Grubelnik, V. in Virtič, J. (2006). Raziskujem in ustvarjam 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v petem razredu 9-letne osnovne šole. Mladinska knjiga.

17. Meduza. (b. d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Meduza_(zoologija)

18. Moore, P. (1997). Svetovi narave. Mondena.

19. Pašnik. (b. d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1nik

20. Pavlin, J., Demšar, I. Hribar Kojc, S. in Mesojedec, D. (2016). Naravoslovje in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. Mladinska knjiga.

21. Pingvini. (b. d.)https://sl.wikipedia.org/wiki/Pingvini

22. Plazilci. (b. d.)https://sl.wikipedia.org/wiki/Plazilci

23. Raki. (b. d.)https://sl.wikipedia.org/wiki/Raki

24. Ribe. (b. d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Ribe

25. Sinji kit.(b. d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Sinji_kit

26. Skribe Dimec, D., Gostinčar Blagotinšek, A., Florjančič, F. in Zajc, S. (2003). Raziskujemo, gradimo 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko: 5. razred devetletne osnovne šole. DZS.

27. Skribe Dimec D., Gostinčar Blagotinšek A. in Florjančič F. (2006). Raziskujemo, gradimo 4. Učbenik. DZS.

28. Školjke. (b. d.)https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koljke

29. Travnik. (b. d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Travnik

30. Verilhac, F. (2007). Tisoč naravnih bivališč.Tehniška založba Slovenije.

31. Vovk Korže, A., Petauer, M., Prevolšek, V. in Šalej, D. (2004). Odkrivam svoje okolje 3. Učbenik za predmet spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Rokus.

32. Vsejed. (b. d.)https://sl.wikipedia.org/wiki/Vsejed

33. Zakaj polžja slina? (b. d.)https://www.noela.si/#polzja-slina

34. Žuželke izmirajo s svetlobno hitrostjo. Kaj to pomeni za človeštvo? (2019) https://nase-zasavje.si/zuzelke-izumirajo-s-svetlobno-hitrostjo-kaj-to-pomeni-za-clovestvo/

Vso slikovno gradivo, ki ni drugače označeno, je pridobljeno z licenco CC0.

Dostopnost