Stonoge so vrsta živali, ki po svoji obliki najbolj spominjajo na kolobarnike. Njihovo telo je sestavljeno iz glave, ki ji sledi dolg in enakomerno členjen trup s členkastimi nogami. Na vseh segmentih, razen na zadnjem, je po en par členjenih nog. Tako kot ostali nevretenčarji tudi one nimajo hrbtenice iz vretenc. [20.]

This work is licensed under CC CC0 1.0

This work is licensed under CC CC0 1.0

This work is licensed under CC CC0 1.0

This work is licensed under CC CC0 1.0

Ime stonoga je zavajajoče. Stonoge skoraj nikoli nimajo 100 nog! Imajo lahko od 15  pa vse do 191 parov nog. [11.]

Dostopnost