Vodam, ki jih najdemo na zemeljskem površju in pod njim, pravimo celinske vode. Za razliko od morske vode so celinske vode sladke. Glede na to, ali celinske vode tečejo ali stojijo, jih delimo v dve skupini.

Stoječe vode

Med stoječe vode spadajo naravna in umetna jezera, mlake in ribniki.

Tekoče vode

Med tekoče vode spadajo reke, jezera, hudourniki, slapovi in brzice.

This work is licensed under CC CC0 1.0

This work is licensed under CC CC0 1.0

V celinskih vodah in ob njih živi veliko različnih vrst živali. 

Stoječe vode

V stoječi vodi živi živalski plankton, na primer ličinke polžev in školjk, drobni rakci, živalski enoceličarji. Ti predstavljajo hrano večjim živalim, na primer ribam.

Tu najdemo tudi različne vrste žab, kačo belouško, kačje pastirje, žuželke, polže, pijavke, rake[1.]

This work is licensed under CC CC0 1.0

Tekoče vode

Organizmi, ki  živijo v vodotokih, so prilagojeni vodnemu toku, sicer bi jih ta takoj odnesel. So pritrjeni, zasidrani, zadržujejo se v zavetju prodnikov ali pa so spretni plavalci.  Po toku navzdol se reke in druge tekoče vode precej spremenijo. To pomeni, da so tudi živali, ki živijo v različnih delih reke, različne. [1.]

V zgornjem toku reke (ob izviru) prevladujejo potočne postrvi, raki in ličinke nekaterih žuželk. [1.]

This work is licensed under CC CC0 1.0

Dostopnost