Travnik je eno izmed življenjskih okolij. Med rastlinami na travniku prevladujejo trave. Seveda, zato mu pa pravimo travnik. Tam pa rastejo tudi zelišča in rože. [29.]

This work is licensed under CC CC0 1.0

This work is licensed under CC CC0 1.0

Na travniku najdemo tudi različne živali, predvsem žuželke. Tam lahko vidimo metulje, kobilice, ščurke in še ogromno drugih živali. [29.]

This work is licensed under CC CC0 1.0

Naravne travnike, za katere ljudje ne skrbijo, najdemo predvsem nad gozdno mejo.

Preostale travnike pa vzdržujejo ljudje, ki jih kosijo enkrat ali dvakrat na leto. Na travnikih kmetje pridelujejo tudi krmo za živino[29.]

Spomladi, poleti in na začetku jeseni se na pašnikih pasejo krave, konji, ovce ali koze. [29.]

Pašnik je z ograjo ograjen travnik, na katerem se pase živina. [19.]

This work by Simon Zupan is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Ali veš, kako imenujemo travišča v Aziji? Imenujemo jih stepa[18.]

This work is licensed under CC CC0 1.0

Kako pa travnate pokrajine v Severni Ameriki? Te imenujemo prerija[18.]

This work is licensed under CC CC0 1.0

This work by Ester Potočar is licensed under CC BY 4.0

Dostopnost